behandelingen bij kieskundig.

Periodieke controle

De periodieke controle is een van de belangrijkste tandartsbehandelingen. Ons uitgangspunt is om uw gebit een leven lang gezond te houden. Uiteraard speelt u daar zelf de belangrijkste rol in maar wij kunnen u daarbij helpen. Regelmatige tandarts controles zijn essentieel om eventuele problemen zoals bijvoorbeeld cariës (tandbederf) op te sporen en te verhelpen. Daarnaast zullen wij ook wanneer we dit nodig achten een professionele reiniging uitvoeren, zodat al het achtergebleven tandplak en tandsteen wordt verwijderd. Tijdens de periodieke controle kunnen wij ook advies geven over uw specifieke aandachtspunten en hoe u uw gebit het  beste kunt verzorgen

Vullingen

Als een gedeelte van uw kies verloren is gegaan of als uw kies door tandbederf beschadigd is, kan de tandarts dit restaureren met een vulling. Een vulling is een relatief eenvoudige tandheelkundige behandeling. Deze voorkomt verdere pijn en herstelt de functie van uw tand of kies. Voordat de tandarts begint met het vullen van een gaatje, bespreekt hij de behandeling met u. Vervolgens zal hij u vragen of u een verdoving wilt. Als u hiervoor kiest, laten we de verdoving eerst enkele minuten inwerken. Vervolgens boort de tandarts het aangetaste gedeelte weg. Als de kies schoon en droog is gemaakt, kan deze worden gevuld.

Wortelkanaalbehandeling

Een wortelkanaalbehandeling heeft als doel om ontstoken zenuwweefsel geheel te verwijderen. Dit kan namelijk niet uit zichzelf genezen. De tand of kies wordt opengemaakt zodat het ontstoken weefsel verwijderd kan worden. Vervolgens wordt het hele wortelkanaal gereinigd en gevuld. Wanneer dit niet gebeurt kan de ontsteking zich uitbreiden naar het kaakbot waardoor het kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren kan gaan. Deze behandeling wordt een endodontologische of wortelkanaalbehandeling genoemd.

Hoe verloopt de behandeling?

Een wortelkanaalbehandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. De tand of kies wordt geopend en het ontstoken weefsel zal worden verwijderd. Vervolgens wordt met roterend instrumentarium en desinfecterende spoelvloeistof het wortelkanaal gereinigd. Tijdens de behandeling worden er röntgenfoto’s gemaakt om goede controle over het verloop van de behandeling te houden. Wanneer het wortelkanaal gereinigd is zullen de kanalen worden gevuld met Guttapercha. Vervolgens zal de tand of kies weer dicht worden gemaakt met een vulling. Als de tand of kies verzwakt is, is het aan te raden een kroon te vervaardigen voor een zo goed mogelijke prognose van de tand of kies. In sommige gevallen zal er besloten worden om de wortelkanaalbehandeling in 2 fasen uit te voeren.

Kronen en Bruggen

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling. Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?

Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan.
Om breuk van ene tand of kies te voorkomen bij een grote vulling en/of wortelkanaalbehandeling.
Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.

De behandeling in stappen
Tijdens de eerste afspraak wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon te maken. Tijdens de behandeling zal de tandarts u vaak plaatselijk verdoven. Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van uw hele kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies bevindt.

Voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen tand of kies, maakt de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon).

Bij de laatste afspraak past uw tandarts de kroon of brug in uw mond en zet hem vast. Aan de binnenzijde van de kroon of brug brengt hij een snelhardend cement aan. Vervolgens schuift hij de kroon of brug op zijn plaats en drukt de kroon enige tijd stevig aan. Hierna is de behandeling en is de kroon gereed voor gebruik.